تاملی بر الواح ملوک و سلاطین

Program Picture

خبرنگار

تاملی بر الواح ملوک و سلاطین
۲۷ مهر ۱۴۰۱

گفتگو با آقای مهرداد بشیری، پژوهشگر مستقل تاریخ و دین.

تاملی در پاره‌ای از نصایح و آموزه‌های حضرت بهاءالله به سلاطین، فرمانروایان و رهبران دین و سیاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه