عاشقی که هجران را تاب نیاورد

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
عاشقی که هجران را تاب نیاورد
اسفند ۷, ۱۳۹۶

نیبل : زمستان سردی بود. جاده ها پوشیده از برف. کاروان ما در جايی که یک متر برف آمده بود از پیش رفتن باز ماند و به منزل و ایستگاه قبلی خود برگشت. اما من درنگ در اجرای مأموریت خودم را درست ندانستم و به رفتن ادامه دادم. ماندانا : تنهائی چطور تو جائی که این همه برف اومده بود، راهتون رو پیدا می کردین؟ نمی ترسیدین راه رو گم کنین؟

ثبت نام در خبرنامه