آخرین سال‌های سید کاظم رشتی

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آخرین سال‌های سید کاظم رشتی
۰۹ اسفند ۱۳۹۵

نبیل: سید کاظم با کمال شجاعت هر نوع اذیت و آزاری را تحمّل می‌کرد تا این که بالاخره همه دشمنانش خوار و ذلیل شدند.
ماندانا: مگه چطور شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه