ماموریّت ملاّحسین بشرویه‌ای در اصفهان

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

ماموریّت ملاّحسین بشرویه‌ای در اصفهان
۲۵ بهمن ۱۳۹۵

ملاحسین به اصفهان پیش یکی از علمای بزرگ اون زمان به اسم سید محمد باقر رشتی رفت و با اون صحبت کرد و اونقدر صحبت‌هاش جالب بود که …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه