سلطان سلاطین در قصر مزرعه

تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
سلطان سلاطین در قصر مزرعه
بهمن ۲, ۱۳۹۶

نبیل: حضرت عبدالبهاء می فرمودند که این شخص « مقابل دو زانوی مبارک نشست دست مبارک را بوسید، عرض کرد:
– چرا بیرون تشریف نمی برید؟
فرمودند: «من مسجونم»
گفت: « استغفرالله! کیست که بتواند شما را محبوس کند؟ شما خود خود را حبس کرده اید. »

ثبت نام در خبرنامه