تاریخ به روایت مورخ - فصل اول
تغییر و بهبودی شرایط
دی ۲۵, ۱۳۹۶

ماندانا : خوب خدا رو شکر که بعد از اون همه مشکلات و سختی هایی که پشت سر هم به وجود اومد – اوّل سختی های خود زندان عکا و بعد هم مرگ جانخراش میرزا مهدی و بعد هم اون بحران ها بالاخره حضرت بهاءالله کمی آسایش پیدا کردند…

ثبت نام در خبرنامه