Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آرزوی میرزا مهدی
۱۱ دی ۱۳۹۶

ماندانا: … حالا هم که در دیانت بهائی که مال این عصر و دوره است دیگه طبقه روحانی وجود نداره.
نبیل: بله، در جامعه بهائی همه امور و تصمیم‌گیری‌ها نه توسط یک طبقه خاص، بلکه از طریق شوراهایی انجام می‌شود که از میان همه افراد مؤمنین انتخاب می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه