Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آخرین تبعید
۲۰ آذر ۱۳۹۶

نبیل: محلی که برای تبعید نهایی حضرت بهاءالله انتخاب شده بود، شهر و قلعه‌ای محکم و ترسناک به نام عکا بود که در سواحل اراضی مقدسه قرار گرفته بود، یعنی در فلسطین آن زمان که حالا جزئی از کشور اسرائیل به شمار می‌آید.
ماندانا: پس پیامبر ما ایرانیا عاقبت در غربت و در خاک عثمانی اون روز از دنیا رفت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه