تبعید از بغداد و باغ رضوان

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

تبعید از بغداد و باغ رضوان
۲۴ مهر ۱۳۹۶

نبیل: بالاخره دسیسه‌ها و توطئه‌های شیخ و فعّالیت‌های سرکنسول ایران باعث شد که شاه به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه دستور بدهد که از حکومت عثمانی تقاضا کند حضرت بهاءالله را از بغداد اخراج کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه