اقدامات شیخ عبدالحسین طهرانی و حکایت ملا حسن عمو

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل 1

اقدامات شیخ عبدالحسین طهرانی و حکایت ملا حسن عمو
۱۷ مهر ۱۳۹۶

ماندانا: این رضا که گفتین این کارو قبول کرد؟
نبیل: بله و یک روز که شنید حضرت بهاءالله به حمام رفته‌اند، البته حمام عمومی آن روزها، بدون این که کسی که همراه حضرت بهاءالله بود متوجه شود با اسلحه‌ای که زیر لباسش پنهان کرده بود وارد حمام و غرفه‌ای شد که حضرت بهاءالله در آن بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه