Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

بازگشت به بغداد
۰۳ مهر ۱۳۹۶

نبیل: بله، در این دو سال اصحاب و پیروان حضرت باب دچار تباهی و تفرقه و پراکندگی و نومیدی شده و در حالت بدی به سر می‌بردند و اثری هم از حضرت بهاءالله ظاهر نبود. در این میان حادثه‌ای رخ داد که باعث شد محلّ هجرت آن حضرت معلوم شود.
ماندانا: چه حادثه‌ای؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه