تیراندازی به شاه و حوادث پس از آن

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل 1

تیراندازی به شاه و حوادث پس از آن
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نبیل: حضرت بهاءالله هنوز در افجه بودند که واقعه رمی شاه اتفاق افتاد.
ماندانا: چیِ شاه؟ چه اتفاقی؟!
نبیل: رمی شاه یعنی تیراندازی به شاه …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه