نگارش کتاب تاریخ نبیل

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

نگارش کتاب تاریخ نبیل
۱۶ مرداد ۱۳۹۶

ماندانا: یعنی کتاب شما در اصل خیلی مفصل‌تره؟
نبیل: بله. آن کتاب تا پایان حیات حضرت بهاءالله را در برمی‌گیرد و ترجمه و تلخیص شده است.
ماندانا: مگه شما این کتاب رو به چه زبونی نوشته بودید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه