Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

حاج میرزا آقاسی
۰۵ تیر ۱۳۹۶

حاجی میرزا آقاسی از شدت خشم آتش گرفت و حضرت بهاءالله را خواست و گفت: «من نمی‌دانم به پدر شما چه کرده‌ام که این را در حق من می‌نویسد. ببینید در مورد من چه نوشته است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه