سفر ملاّحسین بشرویه‌ای به طهران

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

سفر ملاّحسین بشرویه‌ای به طهران
۰۸ خرداد ۱۳۹۶

نبیل: شاگردان سید باقر رشتی شروع به دشمنی با ملاّحسین کردند و نزد سید اسدالله از ورود ملاحسین شکایت کردند تا او را به مخالفت با ملاّحسین برانگیزند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه