ماموریت ملاّحسین بشرویه‌ای و ملاّ علی بسطامی

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

ماموریت ملاّحسین بشرویه‌ای و ملاّ علی بسطامی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نبیل: حضرت باب به ملاحسین فرمودند که من با جناب قدوس به حج بیت می‌روم و تو را برای رو به رو شدن با دشمن خونخوار می‌گذارم. مطمئن باش که به موهبت کبری فائز خواهی شد.
ماندانا: یعنی چی این که گفتین …؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه