Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

سلام بر خورشید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نبیل: آن حضرت در هنگام طلوع آفتاب با کمال فرح و سرور به خورشید و آفتاب سلام می‌کردند.
نبیل: این خورشیدی که طلوع می‌کند و همه دنیا را با نور خودش روشن می‌کند، تو را به یاد چیزی نمی‌اندازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه