Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آن شب سرنوشت ساز
۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نبیل: بله ملاحسین برای میرزا احمد قزوینی تعریف کرده بود که «من پیش خودم دو موضوع را شرط درستی ادعای کسی می‌دانستم که ادعای قائمیت کند».
ماندانا: بله، سر این دو شرط بودیم. از دیشب تا حالا همه‌اش فکر می‌کردم که این دو شرط چی می‌تونسته باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه