شیخ احمد احسائی – بخش ۲

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

شیخ احمد احسائی – بخش ۲
۲۷ دی ۱۳۹۵

نبیل زرندی از حیات و اقدامات شیخ احمد احسائی برای ماندانا می‌گوید و شرایط اجتماعی آن زمان ایران را برای ماندانا شرح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه