تاریخ ادیان
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷

هدف ما این است که تاریخ دین را به گونه‌ای که در کتاب‌های مقدّس آسمانی موجود، آمده است مطالعه نمائیم و دریابیم که اساس ادیان الهی یکی است و پیامبران آسمانی جمیعاً به جهت اتّحاد انسانی ظاهر گردیده‌اند و این اتّحاد از اتّفاق قبایل آغاز شده و به سوی وحدت مطلق جامعۀ جهانی می‌رود. هدف ما اینست که تکامل ادیان را دریابیم و توجّه داشته باشیم که در ادیان ابتدایی پیش از حضرت ابراهیم نیز رنگی از حقیقت دیده می‌شود و آدمی به هر حال از دوران چند خدایی و ترجیح به دوران توحید رسیده است و آنان که نخستین بار به ترویج یکتاپرستی پرداخته‌اند یقیناً انبیاء و اولیاء الهی بوده‌اند. بدیهی است که پیش از ادیان موجود جهان ادیان آسمانی دیگری پدید گشته‌اند ولیکن همانطور که حضرت بهاءالله فرموده‌اند: «نظر به طول مدّت و انقلابات ارض باقی نمانده‌اند.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه