تاج دنیا
مهر ۲۴, ۱۳۹۹

پزشکی که واکسن کرونا رو کشف کرده از تجربیاتی که منجر به موفقیتش شد می‌گوید. به قلم سهراب مظفری. تهیه و اجرا: رامان شکیب.

ثبت نام در خبرنامه