تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری – بخش ۱

تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری – بخش ۱
تیر ۲۳, ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درباره تاثیر کرونا بر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تجاری.

ثبت نام در خبرنامه