تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی

Program Picture
تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر هوشمند بدیعی مدرس، مولف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاد (بخش ۳) درباره تاثیر کرونا بر تغییر روش سازمان‌های تجاری و دولتی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه