تاثیر نوازش و آغوش مادر

Program Picture
تاثیر نوازش و آغوش مادر
فروردین ۲۹, ۱۳۹۸

ارتباط مادر و نوزاد در روزهای اول زندگی بسیار مهم است و جدایی مادر از کودک در این برهه لطمات جبران ناپذیر به او وارد می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه