تاثیر نفرت پراکنی در جامعه

خبرنگار
تاثیر نفرت پراکنی در جامعه
مرداد ۶, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه پرسش‌های شنوندگان خبرنگار در مورد تاثیر نفرت پراکنی علیه بهائیان ایران

ثبت نام در خبرنامه