تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان

تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان
تیر ۲۷, ۱۳۹۸

موسیقی بر حافظه، رشد هوش ریاضی و تقویت سیستم عصبی و کتابخوانی در افزایش توانمندی در گفتار و هوش هیجانی کودکان تاثیر ثابت شده دارند.

ثبت نام در خبرنامه