تاثیر معلم در زندگی

Program Picture
تاثیر معلم در زندگی
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

آیا تنبیه بیشتر انگیزه درس خوندن در ما رو ایجاد می‌کرد یا تشویق؟ بدون شک معلم یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در طول دوران تحصیل ماست. در این قسمت به خاطراتی در مورد تاثیر شخصیت و رفتار معلم در زندگی گوش می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه