تاثیر زنان در مدیریت و صلح – بخش ۱

تاثیر زنان در مدیریت و صلح – بخش ۱
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار نقش زنان و تاثیر سازنده و مثبت آنان در زمینه‌های مدیریت و صلح و صفات خاصی که روند تحول اجتماعی به آن نیاز دارد – بخش 1.

ثبت نام در خبرنامه