تاثیر زنان در مدیریت و صلح

خبرنگار
تاثیر زنان در مدیریت و صلح
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹
گفتگو با: دکتر فرح دوستدار نقش زنان و تاثیر سازنده و مثبت آنان در زمینه های مدیریت و صلح و صفات خاصی که روند تحول اجتماعی به آن نیاز دارد. قسمت 1

ثبت نام در خبرنامه