تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۲

Program Picture
تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی – بخش ۲
تیر ۲۳, ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات جمعی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه