تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی- بخش ۲

تاثیر رسانه‌های گروهی در افکار عمومی- بخش ۲
تیر ۲۳, ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات جمعی – بخش دوم.

ثبت نام در خبرنامه