تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها

تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها
خرداد ۱۷, ۱۳۹۸

در جمع جمعه‌های این هفته همراه با آوا به بخش‌هایی از یک TED Talk گوش کردیم که در اون خانم تریونا مک گریث کارشناس محیط زیست از تاثیر آلودگی بر تغییر ساختار شیمیایی اقیانوس‌ها صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه