تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها

تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

مصاحبه با خانم هدیه افشاریان مشاور امور مالی و اقتصادی (بخش ۲) درباره تاثیرات پاندمی بر امور مالی افراد و خانواده‌ها.

ثبت نام در خبرنامه