Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۴

تاثیر کودکان بیش‌فعال در زندگى ما – بخش ١

۱۰ اسفند ۱۴۰۰

آیا شما کودک بیش فعال در فامیل دور، در کلاسى که درس میدید، و یا در همسایگی دارید؟ آیا خودتون والدین یکى از آنها هستید؟ فکر مى‌کنید چرا اینقدر کودک بیش فعال زیاد شده؟ آیا این نوع کودکان شما رو عصبى نمى‌کنند؟ قبول دارید که وقتى حقیقت چیزى و یا شخصى رو بهتر مى‌شناسیم راحت‌تر مى‌تونیم قبولش کنیم و دوستش بداریم؟ در این برنامه (و برنامۀ بعد) مرورى خواهیم داشت بر علت‌هاى بسیار زیادى که باعث این پدیده مى‌شوند. لطفاً با دوستانتون به اشتراک بگذارید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه