Program Picture

تاثیر قوه عقل در شادى

۰۵ اسفند ۱۴۰۰

تا حالا شده به این فکر کنید که آیا قوه عقل به شاد بودن ما کمک می‌کنه یا از اون جلوگیرى می‌کنه؟ چرا خیلى از ما با اینکه هیچوقت تجربه بدى با دندانپزشکمون نداشتیم، بازم اینقدر بدمون میاد بریم سر قرار با دندانپزشک؟ در این برنامه با بررسى تحقیقاتى که در مورد طرز کار مغز کردند، با هم متوجه طرز فکر کردنمون و تاثیر اون بر بهتر و یا بدتر شدن حسمون میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه