Program Picture

سلام سلامتی - فصل ۴

تاثیر قوه عقل در شادى

۰۵ اسفند ۱۴۰۰

تا حالا شده به این فکر کنید که آیا قوه عقل به شاد بودن ما کمک می‌کنه یا از اون جلوگیرى می‌کنه؟ چرا خیلى از ما با اینکه هیچوقت تجربه بدى با دندانپزشکمون نداشتیم، بازم اینقدر بدمون میاد بریم سر قرار با دندانپزشک؟ در این برنامه با بررسى تحقیقاتى که در مورد طرز کار مغز کردند، با هم متوجه طرز فکر کردنمون و تاثیر اون بر بهتر و یا بدتر شدن حسمون میشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه