Program Picture
تأثیر دعا
فروردین ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی بخش سی و یکم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

مطلب این هفته: تاثیر خواندن دعا به صورت فردی و همچنین دعا کردن همه اعضای خانواده با هم در تکامل روحانی خانواده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه