Program Picture

فصل ۱ – قسمت ۶

اسفند ۹, ۱۳۹۷

در این قسمت ما بیشتر درباره دیدگاه همسر بیژن و نقش او به عنوان یک مادر، نوازنده، و همسر یاد می‌گیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه