Program Picture

بیژن

قسمت ۶

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

در این قسمت ما بیشتر درباره دیدگاه همسر بیژن و نقش او به عنوان یک مادر، نوازنده، و همسر یاد می‌گیریم.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه