Program Picture

بیژن

قسمت ۳

۰۴ بهمن ۱۳۹۷

بیژن در مورد والدین و به خصوص پدرش صحبت می‌کند که وی رهبر ارکستر و اولین الگوی خودش بوده است.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه