Program Picture

بیژن

قسمت ۲

۲۷ دی ۱۳۹۷

در این قسمت بیژن با ما در مورد الگو بودن صحبت می‌کند و از کسانی تعریف می‌کند که در زندگی او اثر مهمی داشته‌اند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه