بینش‌های برآمده از دین در توسعه

Program Picture
بینش‌های برآمده از دین در توسعه
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهد، که در آن یبش از هشت هزار شرکت‌کننده نابرابری‌های جهانی را بررسی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه