بینش‌های برآمده از دین در توسعه

این روزها
بینش‌های برآمده از دین در توسعه
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهد، که در آن یبش از هشت هزار شرکت‌کننده نابرابری‌های جهانی را بررسی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه