بیش فعالی در کودکان

بیش فعالی در کودکان
دی ۲۹, ۱۳۹۹

مادر یک کودک ۶، ۷ ساله نگران است که کودکش بیش‌فعال باشد. چرا که او مدام در جنب و جوش است و یک جا بند نمی‌شود.

ثبت نام در خبرنامه