Program Picture

بیداری

آبان ۱۰, ۱۳۹۷

مغز خالی، انسان را به عقب می‌راند نه جیب خالی، فرق زیادیمان آن است که فردی خود را به خواب زده باشد یا اینکه خود در خواب غفلت و نادانی باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه