پاراگراف
بی‌خانمانی
تیر ۱۷, ۱۴۰۰

وقتی داستان زندگی ملاله را می‌خواندم، این چیزها به نظرم مهم و جالب آمد. او کشورش را دوست داشت و عاشقانه برایش مبارزه کرد. اما در آن کشور، دیگر نمی‌توانست امنیت داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه