بی‌خانمانی، خیابان‌خوابی و ماشین‌خوابی: علل و آسیب‌ها

بی‌خانمانی، خیابان‌خوابی و ماشین‌خوابی: علل و آسیب‌ها
تیر ۱۷, ۱۴۰۰

چی میشه که آدما بی‌خانمان میشن؟ چه کسانی دچار بی‌خانمانی میشن؟ بی‌خانمان‌ها چه آسیب‌هایی می‌بینن؟ نقش دولت‌ها در ایجاد بی‌خانمانی چیه؟ در این قسمت از «ما مردم نازنین» در جستجوی پاسخ پرسش‌هایی از این دست، درباره‌ بی‌خانمانی گفت‌وگو کردیم.

ثبت نام در خبرنامه