Program Picture

بیتا میلانیان

مهر ۴, ۱۳۹۸

بیتا میلانیان، تهیه کننده، مدیر و بشردوست است. رد پای بیتا را در بسیاری از فعالیت‌های انسان‌دوستانه در آمریکا و اروپا می‌توان دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه