بیان احوال میرزا علی محمّد ورقا و فرزندش روح‌الله – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال میرزا علی محمّد ورقا و فرزندش روح‌الله – بخش ۲
۰۱ بهمن ۱۳۹۸

میرزا حسین رنجانی هم زنجیر حضرت ورقا و روح الله در زندان دولتی طهران داستان جانبازی آن دو عاشق دلداده را به تفصیل بیان کرده و به یادگار نهاده استو جوهر آن نوشته این است که ورقا و فرزند برومندش بی هیچ گناه و خطا مورد غضب حاجب‌الدوله قرار گرفتند و مقتول شدند. میرزا حسین زنجانی و تفصیل نوشته است که ورقا و روح الله در آخرین روزهای حیات در نهایت عشق و استقامت بوده‌اند. ورقا و روح الله دو عاشق بی‌قرار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء گوهر حیات را نثار دوست یکتا نمودند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه