بیان احوال میرزا علی محمّد ورقا و فرزندش روح‌الله – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال میرزا علی محمّد ورقا و فرزندش روح‌الله – بخش ۱
۳۰ دی ۱۳۹۸

تولد میرزا علی محمد ورقا با احیان حیات حضرت باب و احتمالا اظهار امر آن حضرت مقارن بوده است. پدر ورقا ملا مهدی عطری یزدی مردی فاضل و ادیب و متقی بود و چون علامه آقا سید یحیی کشفی ملقب به وحید به یزد مسافرت نمود تا ندای ظهور حضرت باب را به گوش مردم آن شهر رساند ملا مهدی پدر ورقا بی درنگ مؤمن گشت. فرزندان ملا مهدی و از جمله ورقا از همان کودکی تحت هدایت پدر به آیین جدید مؤمن شدند. ورقا از دوران طفولیت ذوف و استعداد و هوش سرشار خویش را بارز نمود. پدرش بعدا به حضرت بهاءالله مومن گشت و فرزندانش نیز افتخار ایمان یافتند. ملا مهدی سرانجام سال‌ها بعد همراه ورقا و پسر دیگرش عازم عکا گردید.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه