بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۹

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال طاهره قرّه‌العین – بخش ۹
۱۱ بهمن ۱۳۹۸

طاهره در خانۀ محمود خان کلانتر با آنکه منابع و وسایل کافی نداشت دقیقه‌ای آرام نبود. یا شعر می‌سرود و نامه می‌نگاشت و یا به هدایت بانوانی که به ملاقات وی می‌آمدند همّت می‌گماشت … آثار منثور طاهره را از دو جهت صوری و ماهوی توان ارزیابی نمود. از نظر صوری باید گقت که با توجّه به آثار باقی‌مانده، طاهره بر فواعد معانی و بیان یعنی بر فنون فصاحت و بلاغت و ظرایف مربوط به اسناد، انشاء، ایجاز، اطناب، ترصیع، تضمین، تلمیح، جناس و امثال آن احاطۀ کامله داشته است. از نظر ماهوی نیز محتوای آثار منثور طاهره به خوبی گویای آن است که این بانوی فاضله تا چه حدّ در فلسفه و الهیّات و آگاهی از تاریخ ادیان و متون کتاب‌های آسمانی ماهر و بارع بوده است. طاهره در نگارش آثار خویش اصولاً خوشه‌چین مکتب ظهور بدیع است ولیکن به معارف عظیم ادیان گذشته و نویسندگان پیشین نیز مستظهر است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه